Kollekter 2020

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2020.

Swishnumret till söndagens kollekt är 123 60 25 688
Plusgironumret är 101298-8

JANUARI
1 jan Nyårsdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
5 jan Söndagen efter nyår - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
6 jan Trettondedag jul - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
12 jan 1 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
19 jan 2 söndagen efter trettondedagen - Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet 
26 jan 3 söndagen efter trettondedagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan

FEBRUARI
2 feb Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) - Stiftskollekt till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
9 feb Septuagesima - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
16 feb Sexagesima (Reformationsdagen) - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
23 feb Fastlagssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start fastekampanj) 
 
MARS
1 mar 1 söndagen i fastan - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
8 mar 2 söndagen i fastan - Stiftskollekt till Flyktingfonden i Stockholms stift
15 mar 3 söndagen i fastan - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
22 mar Jungfru Marie bebådelsedag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½ Sveriges Kyrkosångsförbund ½
29 mar 5 söndagen i fastan - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan

APRIL
5 apr Palmsöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (slut fastekampanj)
10 apr Långfredagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
12 apr Påskdagen - Stiftskollekt till Föreningen Ny Gemenskap
13 apr Annandag påsk - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
19 apr 2 söndagen i påsktiden - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
26 apr 3 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

MAJ
3 maj 4 söndagen i påsktiden - Stiftskollekt till Stockholms stifts Kyrkosångsförbund
10 maj 5 söndagen i påsktiden - Rikskollekt till Sveriges kristna råd
17 maj Bönsöndagen - Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning
21 maj Kristi himmelsfärds dag - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga ½ Salt, barn och unga i EFS ½
24 maj Söndagen före pingst - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
31 maj Pingstdagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
 
JUNI
7 jun Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
14 jun 1 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
20 jun Midsommardagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
21 jun Den helige Johannes Döparens dag - Stiftskollekt till Angaza Women Center
28 jun 3 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
 
JULI
5 jul 4 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
12 jul Apostladagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
19 jul 6 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till Den öppna dörren ½ Samarbetsrådet för judar och kristna ½
26 jul Kristi förklarings dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet

AUGUSTI
2 aug 8 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
9 aug 9 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
16 aug 10 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
23 aug 11 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
30 aug 12 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
 
SEPTEMBER
6 sep 13 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Diakoniinstitutionerna
13 sep 14 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV)
20 sep 15 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
27 sep 16 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Hela Människan
 
OKTOBER
4 okt Den helige Mikaels dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)  
11 okt Tacksägelsedagen - Rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund
18 okt 19 söndagen efter trefaldighet - Stiftskollekt till S:t Lukas i Stockholm
25 okt 20 söndagen efter trefaldighet - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
31 okt Alla helgons dag - Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
 
NOVEMBER
1 nov Söndagen efter alla helgons dag (Alla själars dag) - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
8 nov 22 söndagen efter trefaldighet - Rikskollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
15 nov Söndagen före domssöndagen - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan
22 nov Domssöndagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
29 nov 1 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
 
DECEMBER
6 dec 2 söndagen i advent - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
13 dec 3 söndagen i advent - Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
20 dec 4 söndagen i advent - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
25 dec Juldagen - Församlingskollekt till Act Svenska kyrkan
26 dec Annandag jul (Den helige Stefanos dag) - Rikskollekt till Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
27 dec Söndagen efter jul - Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Rikskollekt, Stiftskollekt och Församlingskollekt

Vi tar upp tre olika slags kollekter: Rikskollekter, Stiftskollekter och Församlingskollekter.

Det är kyrkorådet i Sundbybergs församling som beslutar om vart församlingskollekterna ska gå. Under 2020 går alla församlingskollekter till Act Svenska kyrkan.

Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholms stift som beslutar vart kollekten går.