Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kollekter 2018

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2018.

JANUARI

1 januari Nyårsdagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

6 januari Trettondedag jul: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

7 januari 1 söndagen efter trettondedagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

14 januari 2 söndagen efter trettondedagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

21 januari 3 söndagen efter trettondedagen: Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet

28 januari Septuagesima: Rikskollekt till Svenska kyrkans unga


FEBRUARI

4 februari Kyndelsmässodagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

11 februari Fastelagssöndagen: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

18 februari 1 söndagen i fastan: Stiftskollekt till flyktingverksamheten i Stockholms stift

25 februari 2 söndagen i fastan: Rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

MARS

4 mars 3 söndagen i fastan: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

11 mars Midfastosöndagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

18 mars Jungfru Marie bebådelsedag: Rikskollekt till Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund

25 mars Palmsöndagen: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

30 mars Långfredagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

APRIL

1 april Påskdagen: Stiftskollekt till Föreningen Ny gemenskap

2 april Annandag påsk: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

8 april 2 söndagen i påsktiden: Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning Stockholm

15 april 3 söndagen i påsktiden: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

22 april 4 söndagen i påsktiden: Rikskollekt till Sveriges kristna råd

29 april 5 söndagen i påsktiden: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

MAJ

6 maj Bönsöndagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

10 maj Kristi himmelsfärds dag:  Rikskollekt till Salt, barn och unga i EFS och Svenska Kyrkans Unga

13 maj Söndagen före pingst: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

20 maj Pingstdagen: Stiftskollekt till Svenska kyrkans unga Stockholm

21 maj Annandag pingst: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

27 maj Heliga trefaldighets dag: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

JUNI

3 juni 1 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

10 juni 2 söndagen efter trefaldighet: Stiftskollekt till Kapellstiftelsen Ansgars Minne

17 juni 3 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

23 juni Midsommardagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

24 juni Johannes Döparens dag: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

JULI

1 juli Apostladagen: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

8 juli 6 söndagen efter trefaldighet: Stiftskollekt till S.t Lukas i Stockholm

15 juli Kristi förklaringsdag: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

22 juli 8 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet

29 juli 9 söndagen efter trefaldighet: Stiftskollekt till Individuell Människohjälp

AUGUSTI

5 augusti 10 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

12 augusti 11 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

19 augusti 12 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

26 augusti 13 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Diakoniinstitutionerna

SEPTEMBER

2 september 14 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Ekumeniskt arbete, kyrkornas världsråd

9 september 15 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

16 september 16 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

23 september 17 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Hela Människan

30 september Den helige Mikaels dag: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet

OKTOBER

7 oktober 19 söndagen efter trefaldighet: Stiftskollekt till Svenska kyrkans unga Stockholm

14 oktober Tacksägelsedagen: Rikskollekt till Sveriges kyrkosångsförbund

21 oktober 21 söndagen efter trefaldighet: Rikskollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

28 oktober 22 söndagen efter trefaldighet: Stiftskollekt till Den öppna dörren i Stockholm och Samarbetsrådet för Judar och Kristna

NOVEMBER

3 november Alla helgons dag: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet

4 november Söndagen efter alla helgons dag: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

11 november 24 söndagen efter trefaldighet: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

18 november Söndagen före domssöndagen: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

25 november Domssöndagen: Stiftskollekt till Stiftelsen Unga kvinnors värn

DECEMBER

2 december 1 advent: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

9 december 2 advent: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

16 december 3 advent: Rikskollekt till Svenska kyrkan unga

23 december 4 advent: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

24 december Julafton: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

25 december Juldagen: Församlingskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

26 december Annandag jul: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

30 december Söndagen efter jul: Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

Rikskollekt, Stiftskollekt och Församlingskollekt

Vi tar upp tre olika slags kollekter: Rikskollekter, Stiftskollekter och Församlingskollekter.

Det är kyrkorådet i Sundbybergs församling som beslutar om vart församlingskollekterna ska gå. Under 2018 går alla församlingskollekter till Svenska kyrkans internationella arbete.

Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholms stift som beslutar vart kollekten går.