Retreater våren 2021

Våra retreater är just nu digitala och vi möts i en sluten Facebook grupp och var och en deltar hemifrån.

Lördagsfrid
lördagarna 20 februari och 24 april kl. 10 – 16

Vardagsfrid
torsdagskvällarna 11 februari, 18 mars och 6 maj kl. 18 – 20.30

Anmälan till Christina på mail christina.hansson@svenskakyrkan.se eller på telefon 08-635 33 79

”I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar: här en strand vid nådens hav”
Ur psalm 522 med text av Jonas Jonsson 1984