Gudstjänstliv

Minst tre gånger varje vecka firas det mässa i Sundbybergs kyrka: onsdagar 18.30, torsdagar 19.30 och söndagar 11.00.

Gudstjänst
Gudstjänst är det vi gör varje gång vi i församlingen samlas och ber, läser och sjunger. Det kan vara i kyrkor, kapell, i hemmen eller utomhus. Ibland leds gudstjänsten av en präst ibland av någon annan, oftast är det en musiker med. Du är välkommen att dela gudstjänstgemenskapen!

Mässa
Finns ordet mässa med i namnet på en gudstjänst betyder att det firas nattvard i gudstjänsten. T.ex. högmässa, veckomässa eller mässa med små och stora. Minst två gånger varje vecka firas det mässa i Sundbybergs kyrka:
Veckomässa - Onsdagar 18.30
Högmässa - Söndagar 11.00

Med små och stora
Gudstjänst eller mässa med små och stora firas en söndag i månaden och då kommer det mycket barn och familjer.

Småbarnsgudstjänst
Gudstjänst med öppna förskolan firas en fredag förmiddag i månaden med de allra minsta barnen. Vi firar också gudstjänst på Krubban i Ursvik under fredagsmyset en fredag i månaden, som under hösten 2020 kommer vara digitalt.

Andakter
Andakt är en kort gudstjänst som firas varje vecka på Kyrkträffen och på Gårdarna (äldreboendena) och varje gång de olika grupperna i församlingen träffas.

När är det gudstjänst?
Alla våra gudstjänster hittar du i kalendariet här på hemsidan och i lokaltidningen Mitt i. Där går självklart också bra att ringa oss på 08-635 33 50.

Våra gudstjänstlokaler
Sundbybergs kyrka, Rosengatan 15
Duvbo kyrka, Alms väg 5
Lötsjökapellet, Ursviksvägen 39
Krubban, Stallgatan 28