Gudstjänster på äldreboenden

Varje månad besöker vi stadens äldreboenden för att fira gudstjänst.

Svenska kyrkan besöker följande äldreboenden varje månad:

  • Ekbacken
  • Hallonhöjden
  • Grönskogen
  • Solskiftet
  • Bällstahof

kontakt

Maud Bergqvist, diakon
08-635 33 77, maud.bergqvist@svenskakyrkan.se