Gålölägret (Högalids församling)

Gålölägret, som drivs av Högalids församling, är ett konfirmationsläger som vänder sig till dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola.

Gålölägret är ett konfirmationsläger som vänder sig till dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola. Lägret drivs av Högalids församling och pågår under tre härliga sommarveckor, 20 juni till 9 juli 2022 på Gålögården i Stockholms skärgård. Konfirmation sker lördag 9 juli.

Under lägret får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är? Hur är en bra vän? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Vad betyder det att alla människor är lika mycket värda? Vad betyder det att alla är skapade till Guds avbild? Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!

För mer information om lägret och anmälan gå in på: https://www.svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret