Gålölägret

Gålölägret i Högalids församling är ett sommarkonfirmationsläger som pågår under tre veckor. De flesta som är med på lägret är mellan 14 och 18 år. Gålölägret är för dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola

Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket utomhus, badar, paddlar, håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra.

Gålölägret är ett konfirmationsläger som möjliggör för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd att få mötas och lära känna varandra.

Tid och plats
14/6 - 3/7 2021 på Gålögården utanför Stockholm.

Konfirmation lördag 3/7 2021.

LÄS MER HÄR och ANMÄLAN

Kontakt

Anders Marklund

Högalids församling

Direkt: 08-616 88 24