Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon: +46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ett rum för bön

I Sundbybergs kyrka kan du skriva ner en önskan om förbön och lägga i bönskålen som finns på bokbordet. Sundbybergs kyrka är öppen kl 9-15 alla vardagar. Förböner läses upp i nästkommande gudstjänst. Du kan även fylla i formuläret nedan, det fungerar på samma sätt.

Om bön

”Att vara en bedjande människa betyder att vara närvarande i livets mittpunkt, att stå i ett oupphörligt samtal med den levande, med Jesus Kristus”, sa f.d. biskopen i Stockholm Caroline Krook. ”Bön är tillitens hemspråk. Man kan lära sig att be bara på ett sätt. Man lär sig be genom att be.”

Dagens Bibeltext från Taizé

Allt i livet som är nytt behöver växa, finna form, ta plats och pröva sin väg och sina uttryck. I bönen får vi lyfta fram det som är närmast hjärtat; glädje, sorger, oro, bekymmer, önskningar, och behov. Jag får be själv, i min ensamhet, eller tillsammans med andra, be högt eller tyst, be för mig själv och för andra (förbön). När vi ber vänder vi oss till Gud. Bönen är inte förbehållen till kyrkorummet. För många är bönen ”det inre samtalet” med Gud, som får pågå dygnet runt, var och när som helst, med talade ord, teckenspråk, skrivna ord, sång, suckar eller tankar. Bönen hjälper oss att förstå Guds närhet.

Ofta kan det vara en hjälp för oss att söka stillheten ”på kammaren” eller i det stilla kyrko- eller andaktsrummet när vi skall be. Nu i en mer modern tid kan du även be på nätet, läsa andras böner och hämta inspiration till ditt eget inre liv.

Bönen - det inre samtalet

Bön görs personlig av den som ber, oavsett om bönen kommer till i stunden av mig själv eller är skriven av någon annan för länge sedan. Den som vill formulera egen bön kan finna inspiration genom att se vilka ämnen andra tagit upp i sina böner, eller vilka formuleringar andra använt. Ibland finner jag inte orden, orkar eller vågar inte formulera mig. Då är de skrivna orden en hjälp att övervintra tills jag inspireras. Man kan återanvända ord, om de finner plats i det egna livet och situationen.

Uråldriga böner som överlevt har gjort det just på grund av sin förmåga att tala i varje tid. Detta innebär inte att alla ord ligger gott i min egen mun. Ord får bytas ut och egna formuleringar ta plats, så att bedjaren kan ”ta plats i orden”. Vi är alla olika och därför är våra böner olika!