Dopklänningen

Dopklänningen är oftast vit och det är glädjens och renhetens färg.

Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i, att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och tron. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett vid dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. Den som döps som ungdom eller vuxen döps oftast i en konfirmandkåpa.

Här kan du se de dopklänningar församlingen har för utlåning.