Demokrati

Det här är alternativet för dig som vill åka till Berlin för att fundera kring frågor som rör demokrati och vad vi idag kan lära oss av historien.

Konfirmandtiden avslutas med en resa till Berlin där vi bland annat besöker före detta koncentrationslägret Sachsenhausen och minnesplatsen för Berlinmuren. Vi går på stadsvandring för att upptäcka Berlins sevärdheter och besöker Svenska kyrkan i Berlin (Victoriaförsamlingen).

Vi startar lördagen den 5 december 2020.

Datum för Demokratikonfirmanderna
2020
5 december kl 14-19 – Informationsmöte och föräldramöte, avslutas med mässa
16 december kl 16-19 – Konfirmandträff

2021
29-31 januari – Helgläger
17 februari kl 16-19 – Konfirmandträff med veckomässa 18.30
17 mars kl 16-19 – Konfirmandträff med veckomässa 18.30
21 april kl 16-19 – Konfirmandträff med veckomässa 18.30
19 maj kl 16-19 – Konfirmandträff med veckomässa 18.30
2 juni kl 16-19 – Konfirmandträff med veckomässa 18.30
ca 15-22 juni – Berlin
24 juni – Övning och fotografering
27 juni – Konfirmationsmässa

Med reservation för ändringar.

Alla konfirmandalternativen är avgiftsfria.

Anmälan
Gör anmälan här senast 10 november 2020.

Kontakt konfirmation

Elisabeth Hjertman Pååg, församlingspedagog
Mail: elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-635 34 37