Vem gör vad?

Det finns många olika yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. Kanske tänker man först på prästyrket, som har en lång tradition i kyrkan, men här kan du även läsa mer om kyrkans många andra yrkesgrupper.

Även klockare är ett gammalt yrke som har en historia som går tillbaka till medeltiden, men sedan dess har många andra yrkesgrupper tillkommit.

Kyrkomusiker och vaktmästare har funnits länge, medan församlingsdiakonerna som yrkesgrupp kom till i slutet av 1800-talet och församlingspedagogyrket först i modern tid. Utbildning för att arbeta i Svenska kyrkan kan man få i ordinarie utbildningar vid gymnasieskolor, högskolor och universitet och för vissa yrken i särskilda kyrkliga utbildningar.

Präster
Prästens huvuduppgift är att förmedla det kristna evangeliet och hjälpa människor till en kristen tro. I arbetet som präst ingår bland annat dop, vigslar, begravningar, konfirmandarbete, gudstjänster, själavård och hembesök.

Diakoner
Diakoner arbetar med diakonalt arbete. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Till arbetsuppgifterna hör att utbilda och leda hembesöksgrupper, göra egna hem- och sjukbesök, fältarbete ute i samhället, själavård och undervisning.

Församlingspedagog
Församlingspedagogen och församlingsassistenten har till huvuduppgift att leda, planera och samordna undervisning och utbildning i församlingen.

Musiker
Kyrkomusikern har huvudansvaret för den musikaliska verksamheten i församlingen. Det innebär ofta både att spela orgel och vara körledare samt att hålla i planeringen av musikgudstjänster och andra verksamheter.

Kyrkvaktmästare
Kyrkvaktmästarens och kyrkogårdspersonalens arbetsuppgifter varierar väldigt mycket beroende på församlingens storlek. I större församlingar kan finnas utrymme för mer specialisering.

Administration
Kanslister, ekonomer och jurister arbetar med administrativa uppgifter inom församlingarna, i stiften och på nationell nivå.

Barnverksamhet
Pedagoger, fritidsledare, barnskötare arbetar med förskoleverksamhet, barngrupper och har kontakt med familjer.