Släktforskning och folkbokföring

Om du behöver hjälp med släktforskning och folkbokföring hänvisar vi till de instanser som har hand om detta.

Kyrkobokföringen

Inga församlingar har längre kvar kyrkobokföringsarkivet. Det betyder att vi inte kan hjälpa till med släktforskning, utan hänvisar till Stockholm Stadsarkiv, som har tagit över handlingarna.

Stockholms stadsarkiv

08-508 283 00 | hemsida

Folkbokföringen
Ansvaret för folkbokföring ligger hos Skattemyndigheten, inte hos församlingarna. Folkbokföringsreformen innebar att ansvaret överfördes från Svenska kyrkan till Skattemyndigheten. Enligt ett regeringsbeslut från 1990 ska alla handlingar gällande folkbokföring till och med 1991-06-30 som förvaras på församlingarna levereras till respektive stads- och landsarkiv.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets hemsida.