Äldre

Var med och dela gemenskapen!

Kyrkträffen
Varje måndag 13.00 - 14.30 möts vi i Sundbybergs kyrka för en stunds gemenskap. Vi dricker kaffe, samtalar om stort och smått och lyssnar till någon intressant gäst.

Utfärder
Några gånger om året anordnas kortare dagsresor för våra församlingsbor. Vi åker med buss till ett intressant mål, äter tillsammans och får stimulerande miljöombyte på köpet. Resorna annonseras i utskick och på Kyrkträffen. 

Äldreboenden
Vi besöker Sundbybergs äldreboenden där vi möts för andakter och samtal.

Samtalsgrupp vid sorg
De församlingsbor som mist en nära anhörig har möjlighet att delta i samtal om sorgen. När man har förlorat någon nära och sorgen känns svår och obegriplig, kan det vara en hjälp att få möta andra i liknande situation och få dela känslor och erfarenheter som förlusten fört med sig. Här kan du läsa mer.

Hembesök
Den som har svårt att ta sig ut kanske önskar ett besök i hemmet. Hör gärna av dig om du, eller någon du känner i Sundbyberg, önskar eller skulle behöva ett besök av oss. 

Kyrktaxi
Du som har svårt att ta dig till träffarna i våra lokaler kan åka Kyrktaxi. Kontakta diakon Maud Bergqvist för mer information.