Meny

Inställda evenemang t o m 31 maj - information om corona

Nu begränsar vi den öppna verksamheten i församlingen t o m den 31 maj, men offentliga gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigsel och begravning) fortsätter.

Med anledning av coronavirusets spridning har jag beslutat att begränsa den öppna verksamheten i Sundbybergs församling. Vi har därför valt att pausa samtlig verksamhet t o m den 31 maj, då en ny utvärdering kommer att ske.

Detta beslut är grundat på smittorisk och den oro för smitta som finns, i omtanke om människor som bor och vistas i vår församling. Vi fortsätter att fira gudstjänst och kyrkliga handlingar. Vid nattvardens måltid hälsar vi varandra utan kroppskontakt och delar sakramentet genom att doppa brödet eller med endast bröd.

Vi förenas i bön för drabbade, anhöriga och oroliga.
Gud skydda och välsigna vår värld!

Micke Åsman
Kyrkoherde, prost

 

..................................................................................

Sundbybergs församling anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. Församlingen uppmanar alla att vara noga med handhygienen. Vi ber alla som varit på resa i de smittdrabbade områdena eller som har symptom på luftvägsinfektion/förkylning att vänta med besök hos oss.

Präster och andra som tjänstgör vid nattvardsdistributionen tillämpar extra god handhygien genom handtvätt med tvål och varmt vatten samt - om det finns tillgängligt - användning av handsprit.

Vi förordar att du själv doppar brödet i vinet, men att detta bör ske med försiktighet så att det är brödet och inte fingrarna som doppas i vinet.
Känner du dig osäker, kan du enbart ta emot brödet, det är fullt tillräckligt.
Vi undviker handhälsning i samband med fridshälsningen. Du kan istället lägga handen på ditt hjärta under fridshälsningen.

Håll dig uppdaterad
Folkhälsomyndighetens webbplats
Utrikesdepartementets webbplats
WHO:s webbplats med aktuell information om coronaviruset