Meny

Byte av vattenledningar på begravningsplatsen

Under september-oktober utförs större grävarbeten i gångar och gräsmattor p g a byte av vattenledningar till våra servicestationer.

Under september-oktober kommer det att utföras större grävarbeten i gångar och gräsmattor p g a byte av vattenledningar till våra servicestationer.

Avspärrningar kommer att finnas som markerar arbetsområdet.
Vi ber er att respektera dessa.

Arbetet kan medföra att området kan upplevas som rörigt och stökigt och påverka framkomligheten. Vi ber er ha överseende med detta under denna period och ser fram emot ett slutresultat som förbättrar bevattningssystemet på Sundbybergs begravningsplats.