Beställning av gravskötsel

Beställ gravskötsel med formuläret nedan

problem med beställningsformuläret

Om du försökt göra en beställning men inte fått någon bekräftelse ber vi dig kontakta:

08-635 33 78
sundbyberg.grav@svenskakyrkan.se

...........................................................................................................................................

GRUNDSKÖTSELAVTAL

Vi håller graven i ett vårdat och värdigt skick. Detta avtal kan kompletteras med plantering. Om du tecknar grundskötselavtal innebär det att vi tar hand om din grav och kommer då att: • Vårstäda under april till maj, ta bort vinterdekorationer och putsa perenna växter. • Klippa/putsa gräset runt graven under hela säsongen (se 3. Gräsputs/trimning). • Kantskära planteringsytan samt fylla på jord och gödsel vid behov. • Rensa planteringsytan från ogräs 4-6 ggr/växtsäsong. • Höststäda under oktober och ta bort sommarblommor (annueller). • Kontinuerligt plocka bort engångsljus och vaser med vissna blommor.

...........................................................................................................................................

GRÄSPUTS/TRIMNING (kan ej kombineras med plantering)

Om du vill sköta planteringsytan själv. Vi klipper gräset och putsar runt gravsten och gräskanter. Om du inte vill ha någon planteringsyta kan vi så gräs över hela gravytan. Kontakta oss för mer info. Gräset klipps veckovis och vi putsar runt gravsten och gräskanter ca 6-8 ggr/växtsäsong. Vi plockar kontinuerligt bort engångsljus och vaser med vissna blommor.

...........................................................................................................................................

PLANTERING

En förutsättning för att beställa växter av oss är att du har grundskötsel. Välj fritt från vårt utbud av perenner och annueller. Vi hjälper gärna till att ta fram ett planteringspaket som passar just din grav. Kontakta oss på 08-635 33 78.

...........................................................................................................................................

PERENNER (fleråriga växter)

...........................................................................................................................................

VÅRBLOMMANDE PERENNER

...........................................................................................................................................

ANNUELLER (ettåriga växter)

Ettårsavtal
Avtalet gäller from år 2022-01-01 med automatisk förlängning ett år i taget under gravrättstiden. Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som begravningsverksamheten sänder till gravrättsinnehavaren.

Treårsavtal
Med början 2022-01-01 och upphör 2024-12-31. Gravrättsinnehavaren erlägger en avgift i förskott mot faktura. Ett treårigt avtal garanterar ett fast pris under avtalsperioden.

Uppsägning av avtalet
Ettårsavtal ska skriftligen sägas upp minst 3 månader före årskiftet. Ettårsavtalet kan sägas upp med omedelbar verkan om avgiften för avtalet ändras. Om gravplatsen återlämnas till huvudmannen görs ingen återbetalning av inbetalda pengar för gravskötsel utan skötseln fullgöres till avtalstidens slut.