Anmälan till konfirmationsgrupp

Här kan du anmäla dig till någon av våra två konfirmationsgrupper: Demokrati eller Äventyr.

VAL AV KONFIRMANDGRUPP

Är konfirmanden döpt?

Du kommer att få bekräftelse på vilken grupp konfirmanden fått plats i och mer information via brev i augusti/september. Om du inte får det, kontakta Elisabeth Hjertman Pååg, elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se.