Sundborns församling

Prata med oss

Kontakt

Sundborns församling Besöksadress: KYRKVÄGEN 20, 79015 SUNDBORN Telefon: +46(23)60015 E-post till Sundborns församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skolsamverkan


Samverkan mellan Sundborns församling och Sundbornsskolan/Danholnsskolan

Skolan och kyrkan har mycket att ge varandra, till exempel pedagogiska resurser och kunskap. För att förändra ett samhälle måste man arbeta med de som ska driva samhället i nästa epok. Till det krävs resurser och samverkan bland alla som möter barn och ungdom. Tillsammans har vi ett ansvar som vuxna att förmedla goda förutsättningar till den kommande generationen och visa att man genom samverkan kan utföra mycket mer.

Vision

Tanken med Skolsamverkan är att skolan och kyrkan tillsammans med det lokala samhället ska skapa resurser till att utforma ett möte mellan eleverna och deras omvärld i den miljö de lever och bor i. Skolsamverkan ska vara ett komplement till skolans undervisning. Grunden bygger på de riktlinjer som finns i 2011 års läroplan för Grundskolan. Varje årskurs tema ska kunna kopplas samman med den kursplan som finns enligt läroplanen 2011. Detta för att Skolsamverkans tanke och giltighet ska kunna motiveras och förklaras. Viktigt är att alla inblandade känner sig trygga i samarbetet.

Syfte

Att tillsammans med vuxna få möta bygdens kulturhistoria och föra dess arv vidare.

Att tillsammans med vuxna få diskutera livets möjligheter, svårigheter och ansvar.

Att tillsammans med vuxna få forma sina etiska värderingar och åsikter.

Att tillsammans med vuxna få jobba med sitt eget liv, självkänsla och självförtroende.

Mål

Målet är att eleverna ska öka medvetenheten om deras kulturella arv och tradition.

Eleverna ska tillsammans med vuxna stärka sin egen identitet i ett öppet samhälle med en kristen tradition som präglas av mångfald och demokrati.

Kontakta församlingspedagog  

Marie Rönnerholm:

Telefon: 070-593 01 26 eller Marie Rönnerholm