Sundborns församling

Prata med oss

Till innehållet

Kyrkogården


Runt Sundborns kyrka finns kyrkogården, där församlingens döda begravs. Kring själva kyrkan finns den äldsta delen och sydväst om Vintervägen finns den nya delen. Sammanlagt finns ungefär 1000 gravplatser. Det finns plats för traditionella kistgravar likaväl som urngravar. Dessutom har församlingen anordnat en minneslund på den gamla kyrkogårdsdelen. Sedan 2010 finns en askgravplats.
Sundborns församling förvaltar också Korså kyrkogård.