Sundborns församling

Prata med oss

Till innehållet

Kontakt


Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser?  
Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Boka dop eller vigselgudstjänst?

Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser? Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Sundborns församling

Kyrkvaktmästare, Anställd

Direkt: 023-602 43

Mobil: 070-619 02 43

Camilla Nyberg

Camilla Nyberg

Sundborns församling

Anställd, Präst, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Direkt: 023-601 43

Mobil: 070-397 98 48

Marie Rönnerholm

Marie Rönnerholm

Sundborns församling

Församlingspedagog, Anställd

Margareta Störling

Margareta Störling

Sundborns församling

Kantor, Anställd

Mia Söderlund

Mia Söderlund

Sundborns församling

Barn & Familj, Anställd

Direkt: 023-600 15

Mobil: 070-57 22 100

Karolina  Thoäng

Karolina Thoäng

Sundborns församling

Anställd, Präst