Sundborns församling

Prata med oss

Kontakt

Sundborns församling Besöksadress: KYRKVÄGEN 20, 79015 SUNDBORN Telefon: +46(23)60015 E-post till Sundborns församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda


Kyrkofullmäktige

är Sundborns församlings högsta beslutande organ. Ledamöterna finns namngivna på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Ordförande: Erik Larsson                                                                            Vice ordförande: Anders Bengtsson

Kyrkoråd

Kyrkorådet ska fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer. Kyrkorådet är församlingens styrelse och kyrkoherden leder arbetet. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige som väljs av församlingsmedlemmarna vart fjärde år.  

Kyrkorådet består av kyrkoherden, ordförande Inger Wahlman, vice ordförande Ann Christine Wiborgh och de ordinarie ledamöterna: Elsa Bergsten, Barbro Norman, Ingvor Lindqvist, Kent Wiklund, Anders Bengtsson, Imke Bassek, Cia Ågren-Johansson, Kent Andersson.  Ersättare: Leif Hedenström, Mats Stenberg,Carl-Axel Axelsson, Susanne Norberg, Erik Larsson, Ulla Dalström, Solveig Johansson, Karin Mogensen,

Sundborns församling är en av de drygt 2000 församlingar som utgör Svenska kyrkan. Sundborn ingår i Västerås stift. Församlingens verksamhet styrs av Kyrkoordningen. Protokollen är offentliga och kan läsas på Församlingsexpeditionen.

Kyrkoordningen 2017

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.  Kyrkoordningen 2017

Protokoll från Kyrkofullmäktige

Inger Wahlman

Inger Wahlman

Sundborns församling

Ordförande i kyrkorådet, Förtroendevald

Ann Christine Wiborgh

Ann Christine Wiborgh

Sundborns församling

Kyrkorådets vice ordförande, Förtroendevald