Sundborns församling

Prata med oss

Kontakt

Sundborns församling Besöksadress: KYRKVÄGEN 20, 79015 SUNDBORN Telefon: +46(23)60015 E-post till Sundborns församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sundborns församling

Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser

Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Dopgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

Vigselgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen.
Tisdagar och fredagar 9.30-12.00
Ingen anmälan!

Öppen förskola

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen. Tisdagar och fredagar 9.30-12.00 Ingen anmälan!

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 
år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00
Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi!
Uppsjungningar i kyrkan under terminen blir:

söndag den 16 okt kl 11.00
söndag den 13 nov kl 11.00
söndag den 11 dec kl 16.00 (lucia)
julafton den 24 dec kl 11.00

kontakt: Marie Rönnerholm
marie.ronnerholm@svenskakyrkan.se

Barnkör

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00 Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi! Uppsjungningar i kyrkan under terminen blir: söndag den 16 okt kl 11.00 söndag den 13 nov kl 11.00 söndag den 11 dec kl 16.00 (lucia) julafton den 24 dec kl 11.00 kontakt: Marie Rönnerholm marie.ronnerholm@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer!

500 år av reformation

Klicka på bilden för att läsa mer!

Välkommen till gemenskap runt bordet!

Sopplunch: klockan 12.00-14.00 torsdagen den 29/9,27/10 och 24/11.

Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 15/9,13/10 och 10/11.

Församlingshemmet, Kyrkvägen 20.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Mötesplats

Välkommen till gemenskap runt bordet! Sopplunch: klockan 12.00-14.00 torsdagen den 29/9,27/10 och 24/11. Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 15/9,13/10 och 10/11. Församlingshemmet, Kyrkvägen 20. Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe!
Ta med ditt handarbete om du vill.

Onsdagar udda veckor, kl. 13.00

Arbetskretsen

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe! Ta med ditt handarbete om du vill. Onsdagar udda veckor, kl. 13.00

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Tema

Frälsningen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Nehemja kapitel 2, vers 11 - 20

Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i tre dagar gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem, och jag tog inte med mig något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten red jag ut genom Dalporten i riktning mot Drakkällan och Dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nerbrända portar. Jag fortsatte till Källporten och Kungsdammen, men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren, tills jag än en gång kom genom Dalporten och var tillbaka igen. Styresmännen visste inte var jag hade varit och vad jag hade gjort, ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, stormän, styresmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sade jag till dem: ”Ni ser själva hur illa det står till med oss: Jerusalem är ödelagt och dess portar nerbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära!” Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. ”Låt oss börja bygga!” sade de och grep sig an med detta goda verk. Men när horoniten Sanvallat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen, och araben Geshem fick reda på detta öste de spott och spe över oss: ”Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen?” Men jag gav dem svar på tal: ”Himlens Gud skall ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem.”

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 5, vers 15 - 21

men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande, men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.

Evangelium

Evangeliet enligt Markus kapitel 4, vers 26 - 29

Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 62, vers 10 - 13

Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-16.00      Helger 10.00-16.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel-      gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Sundborns kyrka

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-16.00 Helger 10.00-16.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel- gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Kontakta oss!

Karolina Brattgård Thoäng

Karolina Brattgård Thoäng

Sundborns församling

Anställd, Präst

Björn Johansson

Björn Johansson

Sundborns församling

Anställd, Säsongsanställd på kyrkogården

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Sundborns församling

Kyrkvaktmästare, Anställd

Direkt: 023-602 43

Mobil: 070-619 02 43

Camilla Nyberg

Camilla Nyberg

Sundborns församling

Anställd, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Direkt: 023-601 43

Mobil: 070-397 98 48

Marie Rönnerholm

Marie Rönnerholm

Sundborns församling

Församlingspedagog, Anställd

Mia Söderlund

Mia Söderlund

Sundborns församling

Barn & Familj, Anställd

Direkt: 023-600 15

Mobil: 070-57 22 100