Sundborns församling

Prata med oss

Kontakt

Sundborns församling Besöksadress: KYRKVÄGEN 20, 79015 SUNDBORN Telefon: +46(23)60015 E-post till Sundborns församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sundborns församling

Konfirmation

Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser

Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Dopgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

Vigselgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

Ansökningstiden är förlängd- hör av dig!

Barn och familj

Vi startar onsdagen den 7 september klockan 19.00 i 
Församlingshemmet. Alla välkomna!
Ledare: Margareta Åberg
070-618 22 67 eller aberg.margareta@gmail.com

Kyrkokören

Vi startar onsdagen den 7 september klockan 19.00 i Församlingshemmet. Alla välkomna! Ledare: Margareta Åberg 070-618 22 67 eller aberg.margareta@gmail.com

Mer information kommer!

Barnkör

Mer information kommer!

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen.
Tisdagar och fredagar 9.30-12.00
Ingen anmälan!
Vi startar vecka 35, tisdagen den 30/8.

Öppen förskola

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen. Tisdagar och fredagar 9.30-12.00 Ingen anmälan! Vi startar vecka 35, tisdagen den 30/8.

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Enheten i Kristus

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 11, vers 10 - 13

Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad. Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna. Han skall höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då skall Efraims avund upphöra och Judas fiendskap ta slut. Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim.

Epistel

Till de kristna i Filippi kapitel 2, vers 1 - 5

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 22, vers 24 - 27

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 95, vers 1 - 7

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-18.00.      Helger 10.00-18.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel-      gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Sundborns kyrka

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-18.00. Helger 10.00-18.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel- gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Kontakta oss!

Karolina Brattgård Thoäng

Karolina Brattgård Thoäng

Sundborns församling

Anställd, Präst

Björn Johansson

Björn Johansson

Sundborns församling

Anställd, Säsongsanställd på kyrkogården

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Sundborns församling

Kyrkvaktmästare, Anställd

Direkt: 023-602 43

Mobil: 070-619 02 43

Camilla Nyberg

Camilla Nyberg

Sundborns församling

Anställd, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Direkt: 023-601 43

Mobil: 070-397 98 48

Marie Rönnerholm

Marie Rönnerholm

Sundborns församling

Församlingspedagog, Anställd

Mia Söderlund

Mia Söderlund

Sundborns församling

Barn & Familj, Anställd

Direkt: 023-600 15

Mobil: 070-57 22 100