Sundborns församling

Prata med oss

Kontakt

Sundborns församling Besöksadress: KYRKVÄGEN 20, 79015 SUNDBORN Telefon: +46(23)60015 E-post till Sundborns församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sundborns församling

Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser

Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Dopgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

Vigselgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen.
Tisdagar och fredagar 9.30-12.00
Ingen anmälan!

Öppen förskola

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen. Tisdagar och fredagar 9.30-12.00 Ingen anmälan!

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 
år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00
Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi!
Uppsjungningar i kyrkan under terminen blir:

söndag den 16 okt kl 11.00
söndag den 13 nov kl 11.00
söndag den 11 dec kl 16.00 (lucia)
julafton den 24 dec kl 11.00

kontakt: Marie Rönnerholm
marie.ronnerholm@svenskakyrkan.se

Barnkör

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00 Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi! Uppsjungningar i kyrkan under terminen blir: söndag den 16 okt kl 11.00 söndag den 13 nov kl 11.00 söndag den 11 dec kl 16.00 (lucia) julafton den 24 dec kl 11.00 kontakt: Marie Rönnerholm marie.ronnerholm@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer!

500 år av reformation

Klicka på bilden för att läsa mer!

Välkommen till gemenskap runt bordet!

Sopplunch: klockan 12.00-14.00 torsdagen den 29/9,27/10 och 24/11.

Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 15/9,13/10 och 10/11.

Församlingshemmet, Kyrkvägen 20.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Mötesplats

Välkommen till gemenskap runt bordet! Sopplunch: klockan 12.00-14.00 torsdagen den 29/9,27/10 och 24/11. Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 15/9,13/10 och 10/11. Församlingshemmet, Kyrkvägen 20. Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe!
Ta med ditt handarbete om du vill.

Onsdagar udda veckor, kl. 13.00

Arbetskretsen

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe! Ta med ditt handarbete om du vill. Onsdagar udda veckor, kl. 13.00

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11 - 16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobs brev kapitel 2, vers 8 - 13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Evangeliet enligt Markus kapitel 10, vers 17 - 27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 19, vers 8 - 15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-16.00      Helger 10.00-16.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel-      gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Sundborns kyrka

Sundborns kyrka är öppen för besök vardagar 9.00-16.00 Helger 10.00-16.00. På lördagar firar vi ofta dop och vigsel- gudstjänster. Vaktmästaren har telefon 023-602 43

Kontakta oss!

Karolina Brattgård Thoäng

Karolina Brattgård Thoäng

Sundborns församling

Anställd, Präst

Björn Johansson

Björn Johansson

Sundborns församling

Anställd, Säsongsanställd på kyrkogården

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Sundborns församling

Kyrkvaktmästare, Anställd

Direkt: 023-602 43

Mobil: 070-619 02 43

Camilla Nyberg

Camilla Nyberg

Sundborns församling

Anställd, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Direkt: 023-601 43

Mobil: 070-397 98 48

Marie Rönnerholm

Marie Rönnerholm

Sundborns församling

Församlingspedagog, Anställd

Mia Söderlund

Mia Söderlund

Sundborns församling

Barn & Familj, Anställd

Direkt: 023-600 15

Mobil: 070-57 22 100