Sundborns församling

Prata med oss

Till innehållet

Sundborns församling

Vill ni vara i Sundborns kyrka vid livets viktiga händelser

Kontakta oss på sundborn.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Dopgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om dop i Svenska kyrkan!

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

Vigselgudstjänst

Klicka på bilden för att läsa mer om vigsel i Svenska kyrkan!

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen.
Tisdagar och fredagar 9.30-12.00
Ingen anmälan!
Vi startar vecka 3!

Öppen förskola

För barn i åldern 0-6 år tillsammans med vuxen. Tisdagar och fredagar 9.30-12.00 Ingen anmälan! Vi startar vecka 3!

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 
år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00
Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi!

kontakt:Margareta Störling, kantor
margareta.storling@svenskakyrkan.se

Barnkör

år 1-3 övar onsdagar 14.15 – 15.00 år 4-6 övar onsdagar 15.15 – 16.00 Barnen kommer direkt från skolan (de yngsta hämtas och lämnas av oss), vi äter lite frukt, har en kort samling och sen sjunger vi! kontakt:Margareta Störling, kantor margareta.storling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa mer!

500 år av reformation

Klicka på bilden för att läsa mer!

Välkommen till gemenskap runt bordet!

Sopplunch: klockan 12.00-13.30 torsdagen den 6 april

Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 27 april

Församlingshemmet, Kyrkvägen 20.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Mötesplats

Välkommen till gemenskap runt bordet! Sopplunch: klockan 12.00-13.30 torsdagen den 6 april Kakbuffé: klockan 13.00-15.00 torsdagen den 27 april Församlingshemmet, Kyrkvägen 20. Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta Mia Söderlund: 070-572 21 00

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe!
Ta med ditt handarbete om du vill.

Onsdagar udda veckor,  kl. 13.00

Arbetskretsen

Välkommen till en stund av gemenskap över en kopp kaffe! Ta med ditt handarbete om du vill. Onsdagar udda veckor, kl. 13.00

Tredje söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Den gode herden

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 23, vers 3 - 8

Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren. Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid skall Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han skall bära: Herren vår rättfärdighet. Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger ”Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten” utan ”Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land.”

Epistel

Petrus första brev kapitel 5, vers 1 - 4

Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 10, vers 22 - 30

Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 23

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Kontakta oss!

Henrik Murmester

Henrik Murmester

Sundborns församling

Kyrkvaktmästare, Anställd

Direkt: 023-602 43

Mobil: 070-619 02 43

Camilla Nyberg

Camilla Nyberg

Sundborns församling

Anställd, Präst, Kyrkoherde och Kontraktsprost

Direkt: 023-601 43

Mobil: 070-397 98 48

Marie Rönnerholm

Marie Rönnerholm

Sundborns församling

Församlingspedagog, Anställd

Margareta Störling

Margareta Störling

Sundborns församling

Kantor, Anställd

Mia Söderlund

Mia Söderlund

Sundborns församling

Barn & Familj, Anställd

Direkt: 023-600 15

Mobil: 070-57 22 100

Karolina  Thoäng

Karolina Thoäng

Sundborns församling

Anställd, Präst