Foto: Harri Rouhiainen

Sudrets pastorat söker kyrkoherde

Är du vår nya herde som vill leda våra tre församlingar på södra Gotland?

Sudrets pastorat omfattar stora delar av södra Gotland, från Hemse i norr till Sundre i söder. Från Rone i öster till Silte i väster. Landskapet präglas av jordbruk och kustområden. I pastoratet ingår tre församlingar; Alva, Hemse och Rone församling, Havdhems församling samt Hoburgs församling. Dessa tre församlingar bildade första januari 2018 Sudrets pastorat. Pastoratet har drygt 3000 medlemmar. Pastoratets kansli och expedition finns i Havdhem. Där erbjuds också en stor tjänstebostad i ett vackert gotlandshus med omgivande park.

Vi är ett tjugotal anställda, har en god ekonomi och ett aktivt och engagerat kyrkoråd, helt enkelt ett välordnat pastorat.

Sudrets pastorat vill vara en kyrka som är MED – med Kristus, med människan, med samhället, med i glädje och sorg, arbete och vila. MED handlar om mångfald, evangelium och dialog, medvetenhet, engagemang och delaktighet. Dessa sex ledord är värdegrund för all verksamhet i pastoratet. Dessa ord handlar om öppenhet för människor samtidigt som vi är förankrade i Kristus, som är centrum för vår tro och vårt uppdrag. 

Fromhetstraditionerna inom pastoratet spänner mellan folkkyrklighet och lågkyrklighet. Kyrkobyggnaderna värderas högt och man förväntar sig att kyrkan finns med vid livets viktiga skeenden, från vaggan till graven. Våra medeltida kyrkor är väl underhållna med hjälp av Samfälligheten Gotlands kyrkor: https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/sgk
Läs gärna mer i vår Församlingsinstruktion: https://www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat/forsamlingsinstruktion-for-sudrets-pastorat 

Vi söker dig som är en tydlig ledare, trygg i dig själv, har god självkännedom, lätt för att samarbeta och har visioner för framtidens kyrka och gudstjänstliv. I uppdraget ligger ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du har en strategisk viktig roll att med lyhördhet och genuint intresse för både verksamhet och medarbetare verka som en sammanhållande kraft.

Välkommen med din ansökan senast den 19 juni 2022 till

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

eller

Sudrets pastorat, Box 4, 623 16 Havdhem
Märk ansökan med ”Kyrkoherde”

Tillträde enligt överenskommelse.

Följande handlingar ska finnas med:

·        CV med kontaktuppgifter till sökande

·        Prästbrev

·        Intyg om teologisk examen (alla sidor av examensbeviset)

·        Intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut/motsvarande

·        Intyg från behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

·        Övriga betyg och intyg relevanta för tjänsten


För mer information om tjänsten kontakta gärna

Helena Kattlunds, ordförande kyrkorådet
0703-983058, helena.kattlunds@telia.com

Tomas Holdar, kyrkoherde
0498-287702, tomas.holdar@svenskakyrkan.se                      

Solbritt Lindh, kyrkokamrer (ekonomi, kyrkogård och fastigheter)
0498-287703, solbritt.lindh@svenskakyrkan.se

Fackliga företrädare
KyrkA: Kent Österdahl 0498-240176, kent.osterdahl@svenskakyrkan.se    
Vision: Bimbi Ollberg 0498-404928, bimbi.ollberg@svenskakyrkan.se