Kontakt

Strömsunds pastorat, Prästgatan 2, 833 35 Strömsund. Öppet: helgfri tisdag-fredag 10.00 -12.00, samt tisdag och torsdag 13.00 -15.00 tel. 0670-101 18. 
E-post: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Elisabeth Björklund tel. 070-589 79 30

Fastighets- och kyrkogårdsansvarig Pär Gidlöf tel. 0670 -101 53

Telefontider: Helgfri tisdag-fredag10.00 - 12.00, samt tisdag och torsdag 13.00 -15.00
Tel. 0670 -101 18 
(gäller alla församlingar)

Personal i Strömsunds pastorat