Kontakt

Strömsunds pastorat, Prästgatan 2, 833 35 Strömsund. Öppet: helgfri tisdag-fredag 10.00 -12.00, samt tisdag och torsdag 13.00 -15.00 tel. 0670-101 18. 
E-post: stromsunds.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer Annika Norlén Andersson, Strömsunds pastorat tel. 0670 -101 76

Kyrkogårds- och fastighetsansvarig Björn Persson, Hammerdal, Gåxsjö, 
Ström-Alanäs, Frostviken tel. 0670 -101 53

Kyrkogårds- och fastighetsansvarig Tomas Jacobsson, Tåsjö, Fjällsjö, Bodum tel. 0671-200 06

Kyrkoherde Elisabeth Björklund
070-589 79 30 

 

Telefontider: Helgfri tisdag-fredag10.00 - 12.00, samt tisdag och torsdag 13.00 -15.00
Tel. 0670 -101 18 
(gäller alla församlingar)

Personal i Strömsunds pastorat