Meny

Personal

Robert Abrahamsson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Bodum-Fjällsjö

Jan-Peter Albertsson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Frostviken

Peter Andersson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Ström-Alanäs

Sonya Berg

Strömsunds pastorat

Församlingspedagog

Elisabeth Björklund

Strömsunds pastorat

Kyrkoherde

Margareta Dahlén

Strömsunds pastorat

Kantor

Lena Edman

Strömsunds pastorat

kyrkogårdsadministration, Ekonomiassistent

Katarina Gahlin

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Tåsjö, Barnledare

Gunilla Grindefors

Strömsunds pastorat

barn- och familj, Konfirmandarbetslag, Diakon

Patrik Hemmingsson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Ström-Alanäs

Kenneth Isaksson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Ström-Alanäs

Tomas Jacobsson

Strömsunds pastorat

Kyrkogårds- och fastighetsansvarig Ångermanlandsdelen

Anders Jonasson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Ström-Alanäs

Maria Kihlberg

Strömsunds pastorat

Präst / Komminister

Mats Lindgren

Strömsunds pastorat

Musiker (vik)

Chatrin Lindh

Strömsunds pastorat

Förvaltningsassistent

Bengt-Olov Lundebo

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Hammerdal-Gåxsjö

Sara Lundström

Strömsunds pastorat

Assistent i församlingsarbetet

Erika Magnusson

Strömsunds pastorat

Kantor

Gudrun Magnusson

Strömsunds pastorat

Musiker

Stefan Magnusson

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Bodum-Fjällsjö

Markus Nordenmark

Strömsunds pastorat

Präst

Annika Norlén Andersson

Strömsunds pastorat

Kyrkokamrer

Björn Persson

Strömsunds pastorat

Kyrkogårds- och fastighetsansvarig Jämtlandsdelen

Magnus Rudfell

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Frostviken

Matthias Schaletzky

Strömsunds pastorat

Kantor

Benny Sihlberg

Strömsunds pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare Tåsjö

Märta Stierna

Strömsunds pastorat

Assistent i församlingsarbetet

Ingrid Stillström

Strömsunds pastorat

Präst / Komminister

Håkan Udd

Strömsunds pastorat

Präst/ Komminister

Gunnar Westman

Strömsunds pastorat

Administratör