Förtroendevalda

Kyrkorådet 2022-2025, fullmäktige samt församlingsråden

 Kyrkorådet ledamöter

   ordf  S       Inga-Maj Persson           070-262 93 41
                     Ström-Alanäs

  v. ordf EKIT  Inger Tåqvist                 070-617 20 10
                     Ström-Alanäs

            S       Bertil Forsmark               070-887 37 79
                     Frostviken  

            S       Kent Wassdahl                070-574 76 47
                     Tåsjö
    
            S      Desirée Edin                     073-844 40 85
                    Ström-Alanäs        

            C      Marianne Eriksson          070-398 45 83      
                     Hammerdal 

            C      Tore Olofsson                  070-576 44 83
                    Ström-Alanäs

            C      Karin Stierna                    070-300 89 36
                    Gåxsjö

            EKIT  Magnus Ahlstrand          070-620 69 93
                     Tåsjö

            EKIT  Göran Rudbäck               070-627 77 83
                      Bodum           

           

Ersättare
           

            S      Mona B Asservall           070-204 64 10
                    Ström-Alanäs           

            S      Stefan Wikström            070-228 47 47
                    Ström-Alanäs

            S      Sivert Vestman               070-325 97 10
                    Fjällsjö 

            S      Birgitta Zakrisson            070-394 34 95
                    Ström-Alanäs

            C      Aina Sundbaum               070-295 74 53
                     Fjällsjö

            C      Inga-Brith Nilsson           073-067 54 91
                    Ström-Alanäs

            C      Vakant

      EKIT     Anne-Marie M Bengtsson 073-848 19 06
                     Frostviken

       EKIT      Håkan Espmark               070-654 17 88
                     Ström-Alanäs

       EKIT      Eva Höglin Eliasson        070-687 89 84
                     Hammerdal           

 

Kyrkofullmäktige:

       Ordf. C  Karin Stierna                   070-300 89 36
                     Gåxsjö

Vice ordf. S  Bertil Forsmark              070-887 37 79
                     Frostviken

 

 

Ordförande församlingsråden:

* Bodum:     Anna Forsner Andersson 073-072 05 58          

* Fjällsjö:      Nils-Bengt Nilsson           070-291 28 01

* Frostviken:  Bertil Forsmark              070-887 37 79

* Gåxsjö:              Karin Stierna            070-300 89 36

* Hammerdal:      Kärstin Wik              070-347 41 08

* Ström-Alanäs: Tore Olofsson           070-576 44 83

* Tåsjö:       Margareta Lindman          072-528 61 69