Förtroendevalda

Kyrkorådet 2018-2021 fullmäktige samt församlingsråden

 Kyrkorådet ledamöter

v.ordf  S       Inga-Maj Persson           070-262 93 41
                     Ström-Alanäs

            EKIT  Tommy Persson              070-529 09 04
                     Ström-Alanäs

            EKIT  Nils-Bengt Nilsson          070-291 28 01
                     Fjällsjö

            EKIT  Barbro Blom                    072-208 88 38
                     Frostviken    

            EKIT  Magnus Ahlstrand          070-620 69 93
                     Tåsjö

            EKIT  Camilla Oscarsson         070-250 44 54
                     Gåxsjö

            S       Bertil Forsmark               070-887 37 79
                     Frostviken

            S       Eva Holmgren                 070-237 86 78
                     Ström-Alanäs

            S      Ann-Christine Wassdahl 070-373 01 20
                     Tåsjö


Ersättare


            EKIT  Göran Rudbäck               070-627 77 83
                     Bodum

            EKIT  Karin Stierna                   070-300 89 36
                     Gåxsjö

            EKIT  Jan-Gunnar Eliasson       070-299 25 05
                     Hammerdal

            EKIT  Håkan Espmark               070-654 17 88
                     Ström-Alanäs

            EKIT  Margareta Lindman        072-528 61 69
                     Tåsjö

            EKIT  Ann-Marie Magnusson  073-848 19 06
                     Bengtsson
                     Frostviken

                             

            S       Birgitta Zakrisson            070-394 34 95
                     Ström-Alanäs

            S      Desirée Edin                      073-844 40 85
                    Ström-Alanäs

            S      Mona B Asservall             070-204 64 10
                    Ström-Alanäs

            S       Sivert Vestman               070-325 97 10
                     Fjällsjö

 

Kyrkofullmäktige:

Ordf.    EKIT  Karin Stierna                   070-300 89 36
                     Gåxsjö

Vice ordf. S  Mona B Asservall            070-204 64 10
                    Ström-Alanäs

 

 

Ordförande församlingsråden:

* Bodum:     Per-Åke Bölander            070-582 33 80 

* Fjällsjö:      Nils-Bengt Nilsson           070-291 28 01

* Frostviken:        Barbro Blom             070-206 55 35

* Gåxsjö:              Karin Stierna             070-300 89 36

* Hammerdal:      Kärstin Wik               070-347 41 08

* Ström-Alanäs: Tore Olofsson           070-576 44 83

* Tåsjö:       Margareta Lindman          072-528 61 69