Barn och ungdom

" I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet." (Kyrkoordningen 1 kap.)

Dessa tungt vägande ord försöker vi ta fasta på i Ströms och Alanäs församlingar.

Målet för vår verksamhet är att få barn, ungdomar och föräldrar att känna frimodighet och gemenskap i kyrkan och dess olika verksamhetsområden, samt i den kristna tron. Det är de goda samtalen, och dessa möten med människor som kan vara språngbrädan in i en församlingsgemenskap långt upp i åren.

Bild: Gunilla Grindefors

 

Öppet kyrkis i Prästgården

Onsdagar kl. 11.00 – 13.30

Välkomna för en stunds gemenskap med lek, pyssel, sångstund och gofika!

Sonya och Märta

 

Konfirmander

Torsdagar kl. 15.30 – 17.30
träffas våra konfirmander och ledare för att fika, tala om tro, och diskutera livet i allmänhet. En mötesplats för lek och allvar.

Markus, Gunilla, Sonya samt unga ledare.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till våra olika grupper!