Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni handlar om att tjäna sina medmänniskor och att vara en medvandrare i goda såväl som svåra stunder. Det handlar om omsorg för sina medmänniskor och visa kärlek, respekt och solidaritet.

Kyrkan ska genom sitt uppdrag tjäna och ha omsorg om våra medmänniskor. Kyrkan ska aktivt söka upp och möta människor i olika sammanhang och utsatta livssituationer, arbeta över gränser och samverka med goda krafter i ett föränderligt samhälle.

Stefan Mortensen

Stefan Mortensen

Svenska kyrkan Strömstads pastorat

Diakon