Samtalsgrupper för vårdpersonal

Pastoratet har utbildad personal som kan bedriva gruppverksamhet riktad till vårdpersonal som möter människor i livets slutskede samt deras anhöriga.

Det är viktigt att få möjlighet att ventilera sina tankar med kollegor, till stöd för varandra.

Arbetet baseras på ett studiematerial framtaget av sjukhuskyrkan i Göteborg och studieförbundet Bilda.

Arbetet genomförs som en studiegrupp och förutsätter att arbetslag kan genomföra detta under sin arbetstid. Studiegruppen träffas vid sex tillfällen och delar erfarenheter och upplevelser kring döden. Tillsammans kan vi lära av varandra.

Kontaktperson Diakon Stefan Mortensen