Samtal för dig som förlorat någon som tagit sitt liv

Sorgen efter att en närstående tagit sitt liv kan ta sig många olika uttryck. Kyrkan erbjuder en sorgegrupp för dig, där du får möjlighet att samtala med andra i en liknande situation. Att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Gruppen startar om det är ca sex deltagare anmälda. Ingen kostnad. Du kan göra en intresseanmälan när som helst. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ledare för gruppen är diakonerna Kenneth Hjärling och Stefan Mortensen