Samtalsgrupp för Ungdomar

”Meningen med mig” handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Baserat på det materialet startar vi nu till höst, en samtalsgrupp för ungdomar i åldern 13-19 år

Gruppen baseras på materialet ”Meningen med mig” och handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Det är ett icke-konfessionellt material som används i olika sammanhang där unga möts. Ungdomarna får möjlighet att reflektera och samtala om känslor och mening. Meningen med mig är baserat på forskning och innehåller praktiska övningar, kunskapsdelar och teman för gruppsamtal.

Gruppen träffas under 13 träffar (en gång/vecka) och varje träff är ca 2-3 timmar.

Människors psykiska hälsa och välmående ökar när de kan uttrycka och reflektera över de egna känslorna och när de upplever mening och sammanhang i och med livet.

Materialet Meningen med mig syftar till att öka motståndskraften och den grundläggande tryggheten hos unga, både i ungdomarna själva och i relation till varandra och deras omvärld. Det sker genom att stärka deras känsla av sammanhang och mening. 

Ledare för gruppen är Diakon Stefan Mortensen och Församlingspedagog
Sofia Dahlberg