Polisen

Sedan mars 2019 finns ett samverkansavtal med Polismyndigheten i Strömstad. Pastoratet avsätter en del av en diakontjänst för att närvara i polisarbetet.

Detta innebär att finnas synlig på polishuset och tillgänglig för poliser, brottsoffer, arrestvakter, polisvolontärer och andra anställda av Polismyndigheten, men även deras anhöriga. Handledning, stödsamtal och uppföljande samtal är huvuduppgiften men även delaktighet i polisernas dagliga arbete.

Stefan Mortensen är utbildad polisdiakon och är i detta arbete ett stöd även in i polisens krisstödsorganisation.