Kyrkoval 2021

Förtidsröstning,  6-19 september

Pastorsexpeditionen Strömstad, S. Kyrkogatan 10

 

Öppettider för förtidsröstning:

Måndag till lördag   kl.10-12    (6/9-11/9, 13/9-18/9)

Onsdagar, kvällsöppet   kl. 17-20    (8/9, 15/9)

Valdagen, 19/9   kl. 12-15 samt kl. 17-20

 

 Ta med ditt röstkort samt legitimation. 

Öppettider vallokaler, valdagen 19/9

Lommelands församlingshem kl. 9-12 samt 17-20

Skee församlingshem  kl. 11-14 samt 17-20

Strömstads församlingshem kl. 9-11 samt 16-20

 

På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! 

Så röstar du i kyrkovalet

Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: i vallokalen, med bud, med brev eller förtidsröstning i lokal.

Valdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Röstkortet får du hem i brevlådan några veckor före valet. Du tar med dig röstkortet och din legitimation. I vallokalen finns det valsedlar på alla de nomineringsgrupper som ställer upp i valet inom det område där du bor.

 

Valsedlarna har olika färg

Man röstar genom att välja de valsedlar med den eller de nomineringsgrupper som man vill rösta på. Valsedlarna har tre olika färger för att skilja de olika valen åt. För val till kyrkofullmäktige, som rör församlingar och pastorat lokalt, är det vita valsedlar. Val till stiftsfullmäktige, som rör stiften på regional nivå, är det rosa valsedlar. För kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå, är det gula valsedlar.

 

I vallokalen

Valsedlarna finns i lokalen där du röstar. När du kommer dit möter du en valarbetare som kontrollerar att du har kommit till rätt vallokal. När det är din tur visar en valarbetare dig till ett ledigt ”valbås”, ett avskilt utrymme där du kan rösta utan att någon ser vad du röstar på. Du lägger en valsedel per val i vart och ett av de tre kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska innehålla en vit valsedel, ett kuvert en rosa valsedel och ett kuvert ska innehålla en gul valsedel. Kuverten ska vara stängda.

När du har stoppat ned valsedlarna och stängt kuverten går du fram till bordet för att lämna över kuverten. Först får du visa ditt röstkort och din legitimation och du prickas av i röstlängden. Det är en kontroll som görs för att försäkra sig om att ingen ska kunna fuska och utge sig för att vara någon annan, eller försöka rösta mer än en gång. Därefter får du lämna över kuverten och personen som tar emot dem stoppar ner kuverten i tre olika låsta lådor medan du ser på. Då ser du att dina röster har tagits om hand på rätt sätt.

 

Du kan förtidsrösta

Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det finns förtidsröstningslokaler öppna från måndagen den 6 september till och med valdagen den 19 september. På röstkortet finns en lista över lokaler där du kan förtidsrösta på valdagen, i närheten av där du bor, och deras öppettider, men du kan förtidsrösta över hela landet. Ta med dig ditt röstkort och din legitimation. Alla ställen där du kan förtidsrösta finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

 

Rösta med bud

Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du rösta med bud. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Budet lämnar din röst i din vallokal eller i en förtidsröstningslokal där du bor. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

 

Förtidsrösta via brev

Slipp trängsel och rösta via brev istället. Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en församlings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga.

 

Att rösta i vallokal och förtidsrösta är inte samma sak

Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval​ 

 

Om du inte hittar ditt röstkort

Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. dubblettröstkort, på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet på församlings- och pastorsexpeditioner och på en del lokaler för förtidsröstning.

 

Text: Jiang Millington