Kort om pastoratet och Strömstad

Strömstads pastorat består av tre församlingar med sammanlagt ca 7100 medlemmar.  Pastoratet arbetar aktivt i att vara en synlig aktör och samverkar med olika samhällsaktörer. Vi som arbetar i Svenska kyrkan Strömstads pastorat ska med, engagemang, glädje och kompetens ge dem vi möter möjlighet till gemenskap, stöd i livets alla skeden och vägledning i den kristna tron.

I pastoratet firas mässor och gudstjänster varje söndag såväl som veckomässor. Även musikgudstjänster och konserter erbjuds. Barn- och ungdomsgrupper och konfirmander träffas under terminerna, liksom körer för alla åldrar. 

Gemenskapsträffar erbjuds av olika slag och kommunens omsorgsboenden besöks regelbundet för mässor eller andra aktiviteter. 

I Strömstads kommun finns grundskolor belägna i Näsinge, Skee, Strömstad och på öarna Tjärnö, Rossö och Koster. Det finns även ett gymnasium vilket är centralt placerat i Strömstad tätort.

Även om Strömstad ofta förknippas med hav och kust så finns här också skogar, öppna fält och en och annan topp att bestiga. Här finns ett gott utbud av kultur- och föreningsliv samt butiker och företagare.

Med goda förbindelser via motorväg (E6), tåg eller buss går det snabbt att ta sig antigen till Norge eller till andra platser i Sverige. Strömstads ligger mittemellan Oslo och Göteborg.