Foto: Håkan Sjunnesson

Har du varit utsatt för övergrepp?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen?

Behöver du någon att prata med?

Du är varmt välkommen att höra av dig till våra präster eller vår diakon. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal och finns till för dig om Du behöver någon att prata med.

De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Här hittar Du kontaktuppgifter

 

Information från Göteborgs stift

Med anledning av #metoo och frågan om sexuella övergrepp och kränkningar på arbetsplatser och i arbetsmiljöer finns i Göteborgs stift kontaktpersoner för de som blivit utsatt i en kyrklig miljö. Mer information finns på stiftets hemsida, se nedan.

 

Om sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.