Foto: Magnus Aronson

Arbete med lokalförsörjningsplanering

Varje pastorat ska enligt Svenska kyrkan ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022. Läs mer här.

Införandet av lokalförsörjningsplaner är en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016. Enligt beslutet ska varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat, ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.

Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det gör att många byggnader har ett lågt utnyttjande och behöver anpassas för nuvarande och framtida verksamheter. Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder.  

 

LFP handlar egentligen lika mycket om verksamheter som lokaler. 

Målet med lokalförsörjningsplaneringen är att stödja den grundläggande uppgiften med ändamålsenliga lokaler och en långsiktigt hållbar resursanvändning. För att lyckas med det krävs framförhållning och planering.

Lokalförsörjningsplanering är en strategisk process som utförs integrerat med verksamheternas planering och övrig resursplanering. Resultatet är en prioriterad åtgärdsplan på kort och lång sikt. 

 

Informationsträffar har hållits i pastoratet under hösten 2020.

Om du har frågor om arbetet med Lokalförsörjningsplan för Strömstads pastorat, kontakta stefan.mortensen@svenskakyrkan.se eller joakim.coster@svenskakyrkan.se 

___________________________________________________________________