Meny

Nominera till priset Årets unga ledare 2020

På grund av Coronaviruset så kan tyvärr inte årets Ung Ledargala genomföras som det var tänkt den 25 april i Hallsberg. Förhoppningsvis kan arrangemanget genomföras i höst istället. Men det går fortfarande bra att nominera till priset Årets unga ledare 2020.

Nominera till priset Årets unga ledare 2020:


Priset på 5000 kr delas varje år ut till en enskild person som är medlem i Svenska kyrkan och inte äldre än 25 år gammal. Priset kan även delas ut till en större eller mindre grupp, förutsatt att villkoren ovan är uppfyllda.

Distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift tar fram tre kandidater utifrån nomineringarna, varav en tilldelas priset.

Vem som helst kan nominera en kandidat för priset. Nomineringen ska vara skriftlig, innehålla en motivering och utgå från kriterierna nedan.

Nomineringen skall vara Svenska kyrkans ungas styrelse tillhanda senast kl. 24.00 den 31 augusti 2020.

Styrelsen, eller enskild medlem av styrelsen, för Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift kan inte tilldelas priset.

Kriterierna för att få priset är någon eller flera av punkterna nedan:

  • Gjort goda insatser som ledare inom Svenska kyrkan.
  • Aktivt ha medverkat till att utveckla gudstjänst, undervisning, diakoni eller mission inom Svenska kyrkan.
  • Verkat mot sexism, homofobi, rasism, diskriminering, mobbing och orättvisa.
  • Verkat för förståelse mellan människor av olika trosåskådningar.
  • Ställt upp för sin egen övertygelse, eller aktivt ha verkat för att varje människa ska få lov att vara sig själv.
  • Tagit ansvar för miljön på den planet vi lever på.

Nomineringen mailas till: daniel.broden@svenskakyrkan.se