Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tidsreseprojektet

Mötesplatser för trons och livets frågor (tidsreseprojektet) är ett projekt som riktar sig till konfirmandarbetslag med en metod för att lyfta fram kyrkorummets betydelse i mötet med konfirmandernas egna tankar om tron och livet.


Mötesplatser för trons och livets frågor

Detta är en satsning som kommer ur det projekt Växjö stift drivit under namnet Mötesplatser för trons och livets frågor. Tillsammans med Kalmar läns museum arbetade man fram till en pedagogisk metod med inriktning på 14-15 åringar där tidsresor skapades.

I detta projekt som pågår till 2017 samarbetar nu tre stift kring Mötesplatser för trons och livets frågor – en satsning för att stärka samtalet om tro och liv i konfirmandundervisningen: Strängnäs, Västerås och Växjö stift.

I projektet samarbetar vi med museipedagogerna på Kalmar läns museum. Nytt är att Linneuniversitetet kommer att finnas med för att hjälpa till med utvärdering.

Fem konfirmandarbetslag medverkar från Växjö och Västerås stift.
I Strängnäs stift är följande fyra församlingar med i projektet: Mariefred-, Turinge-Taxninge-, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö samt Torshällaförsamling.

____________________

Se film 

Det har spelats in en film som inspiration för andra som vill ta del av arbetet. Både konfirmanderna och alla de som engageras i arbetet utifrån (medarbetare inom stiftet, präster, pedagoger, församlingsbor och inte minst Kalmar Läns Museum, som tillhandahållit material, personal och delar av sitt kostymförråd), har tillsammans delat upplevelsen och lärt av varandra.

Resan har öppnat ögonen, inte bara för konfirmanderna, utan även för många andra. Nu vill vi dela med oss av vår resa och förhoppningsvis kunna inspirera andra att fortsätta resan.

Genom att se den här filmen får du möjlighet att se en del av tidsresorna från Kulltorp och Skogslyckans kyrkor (Växjö stift).

Pedagogiken i projektet är enkel och spännande. Tidsresemetodiken ger konfirmander, unga ledare och församlingar möjlighet att i mötet med en annan tid hitta sina egna livsfrågor. Man utgår från den lokala kyrkobyggnaden och kyrkorummet är bryggan mellan tiderna. Under en tidsresa i det lokala kyrkorummet hittar man de berättelser som skapar utgångspunkten för samtal.

Bild: Maria Lantto
Bild: Elin Bill

Ovan bilder från tidsresor som genomförts i Mariefreds samt Turinge-Taxinge församling.

Projektledare i Strängnäs stift är stiftspedagog Helén Tingman Helén Tingman . Även stiftsantikvarie Maria Lantto deltar i projektet.