Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Reformationsåret 2017

2017 är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg, det som blev startskottet på reformationen. Detta uppmärksammas i kyrkor runt om i världen.


I Strängnäs stift kommer reformationsåret 2017 att märkas på olika sätt. Dels genom de olika aktiviteter som sker i församlingar, dels genom initiativ som stiftet inbjuder till.

Du erbjuds till exempel tillfälle att fördjupa sin kunskap om reformationshistorien i särskilda studiegrupper som samlas kring "Vår lokala reformation".

Börja redan nu planera för att delta i stiftsutmaningen ”Alla läser Bibeln”. Det innebär att man på ett särskilt sätt praktiserar en reformatorisk princip nämligen att varje människa har direkt tillträde och tillgång till Guds ord.

 

Utmaning: Alla läser bibeln

Praktisera den reformatoriska principen, att alla ska ha möjlighet att läsa Bibeln på sitt språk och ha direkt tillgång till Guds ord.

Varje församling i Strängnäs stift utmanas till att under 2017 särskilt arbeta med bibelsamtal och ha (minst) en bibelsamtalsgrupp. Anslut er till stiftsutmaningen ”Alla läser Bibeln”. #allaläserbibeln Anmäl er till utmaningen och läs mer

Här hittar ni förslag på beprövade modeller för bibelsamtal som rundabordssamtal, personliga berättelser, bibelsamtal i barngruppen med mera.

Vår lokala reformation

Reformationen har påverkat livet i vår kyrka på en mängd sätt. På vilka sätt har reformationsskeendet lämnat avtryck i ert kyrkorum, i er socken, i er gudstjänst, i musiken? Vad kan man se i kyrkböckerna? Ta tillfälle att som församling utforska dessa frågor.
 
Boka biskop Sven Thidevall, kyrkohistoriker, för ett inspirerande studietillfälle om reformationens genomslag i ert lokala församlingsliv. 

Några gemensamma datum 2017

  • Teologifestivalen i Uppsala, 24-26/2
  • Världens fest i Västerås, 2-4/6
  • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 28/9-1/10 
  • Gemensamt uppmärksammande i Strängnäs domkyrka 31/10

Nationellt inspirationsmaterial

Under 2016 vill många församlingar och pastorat skaffa sig kunskap och metoder inför aktiviteter som ska ske. Här finns aktivitetstips, filmer, lästips och annat inför 2017 500 år av reformation - klicka.

De olika bilder och signalelement som används för att kommunicera reformationsjubiléet kan du hämta här: Läs o ladda ned.