Staplar med böcker.
Foto: Jim Elfström /Ikon

"Vi lånar ut psalmböcker"

Nyhet Publicerad

I pandemitider föds nya idéer. Läs om tre exempel från församlingar i stiftet som ställer om för att bedriva verksamheten coronasäkert.

Låna hem en psalmbok

Redan i våras började Stigtomta-Vrena församling livesända sina gudstjänster på Facebook för att församlingsbor som satt hemma skulle kunna följa gudstjänstlivet. För att öka delaktigheten lånar de nu ut psalmböcker för att man också ska kunna sjunga med där hemma.

– Det är en viktig signal. säger Henrik Rudsäter, kyrkoherde i Stigtomta-Vrena församling. Vi vill att man ska känna att man deltar i gudstjänsten, inte bara betraktar den.

Söndagens aktuella psalmnummer syns i bild under sändningen och i psalmboken kan man även läsa texterna för varje söndag, hitta böner för olika händelser i livet och naturligtvis läsa eller sjunga alla kära psalmer var man än befinner sig.

– Det känns fantastiskt att veta att vi har en gudstjänstfirande församling, även om vi inte kan se dem alla. säger Henrik.

Om han är orolig att de utlånade psalmböckerna inte ska lämnas tillbaka efter pandemin?

– Nej, då efterskänker vi dem i så fall. Det är det värt!

Radiosända gudstjänster

I Hallsbergs församling fick man under år 2019 anledning att testa på att radiosända gudstjänster ett flertal gånger.

– Först var det biskopsvisitation sedan fick vi besök av kardinal Anders Arborelius när vår kyrka, som är ritad av hans far, firade 75 år. säger kyrkoherde Jonas Ahlsson.

När pandemin bröt ut i våras och många inte längre kunde komma till kyrkan var det alltså redan riggat för att ta upp radiosändningarna igen. Nu sänder de gudstjänster två gånger i veckan, tisdagar kl. 18.30 och söndagar kl. 10, via Örebro närradio 95,3 MHz.

– Vi måste tyvärr fortsätta uppmana folk att stanna hemma men då känns det bra att veta att de kan lyssna på gudstjänsten åtminstone. säger Jonas.

Församlingen har fått fin respons från folk i södra Närke och även i Örebro.

– Vi försöker anpassa innehållet lite utifrån att alla deltagare faktiskt inte finns i rummet. Det märks i välkomsthälsningen och även i predikan som under pandemin ofta har fokuserat på ensamhet, oro och hopp.

En och en vid nattvarden

Patrik Ingemansson, kyrkoherde i Turinge-Taxinge församling, har gjort en liten förändring i nattvarsfirandet som gör stor skillnad.

– Vi firar nattvard ”som vanligt” med bröd och vin, men vi låter besökarna komma fram en och en istället för alla på en gång.

Par får komma tillsammans men övriga går ensam fram till altaret, tar emot nattvarden och går sedan tillbaka till bänken. På så sätt undviker man trängsel och kan hålla avstånd på ett säkert sätt.

Kommunikanterna tar emot bröd från prästen och doppar i kalken, precis som vanligt. Om man är darrig på handen kan prästen hjälpa till att doppa brödet för att inte fingrarna ska riskera att vidröra vinet.

– Det tar lite längre tid än vanligt men musikern spelar under hela tiden och det blir en fin, vilsam stund i bänken för gudstjänstbesökarna. säger Patrik.

Elin Henningsson