Strängnäs stiftsfullmäktige sammanträder

Nyhet Publicerad

På fredag den 26 maj sammanträder Strängnäs stiftsfullmäktige. På programmet står bland annat information om stiftets beredskapsarbete.


Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2022 för stiftsstyrelsen och Prästlönetillgångar i Strängnäs stift.

Förutom förhandlingar innehåller programmet också information om stiftets kris- och beredskapsarbete. Stiftsfullmäktige kommer även att behandla två motioner: om kyrklig scout- och idrottsverksamhet samt om församlingars möjlighet att driva friskolor.

Tid: Fredagen den 26 maj, kl. 10.00-15:00.
Plats: Stiftsgården Stjärnholm.


För mer information:
Jimmy Åkerfeldt,
Stiftsdirektor
Tel: 0152-234 47
jimmy.akerfeldt@svenskakyrkan.se