Stiftsfullmäktige satsar på tro, diakoni och ledarskap

Nyhet Publicerad

Trosfördjupning, diakoni och ledarskap – tre områden som står i fokus i Strängnäs stift under den kommande mandatperioden. Stiftsfullmäktige beslutade i dagens sammanträde också att skapa en ekonomisk buffert för utdelning av vinst från Prästlönetillgångarna.

 

Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift samlades idag på stiftsgården Stjärnholm i Nyköping. På dagordningen stod beslut om Mål och budget för Strängnäs stift år 2018, budget för PLT, Prästlönetillgångar, i Strängnäs stift år 2018, samt beslut att revidera PLT i Strängnäs stifts placeringsreglemente.

Under det gångna året har principerna för utdelning av vinst från PLT i Strängnäs stift utretts. Stiftsfullmäktige beslutade idag att skapa en buffert för att bidra till att församlingar och pastorat får förutsättningar att långsiktigt kunna planera för verksamhet. Storleksnivån sätts till 50 mnkr, men tidsperioden för att bygga upp bufferten fastställdes inte.

Förutom att trosfördjupning, diakoni och ledarskap kommer att vara prioriterade (en satsning som kommer att pågå till 2020) finns i målsättningarna för stiftets budget 2018 en rad angelägna områden. Bland annat att erbjuda församlingarna stöd i arbetet att börja använda den nya kyrkohandbok som kyrkomötet förra veckan beslutade att anta, att inleda ett dopprojekt, att erbjuda stiftets nya förtroendevalda omfattande utbildning samt att stiftets arbete med miljödiplomering ska inledas.

- Jag är glad att vi kan göra flera viktiga satsningar trots ett begränsat ekonomiskt utrymme, säger Fredrik Selander, stiftsdirektor.