Ny präst vigd i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

Idag, söndag den 21 januari, vigde biskop Johan Dalman en ny präst till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Jonas Jonson, biskop em Hans-Erik Nordin och domprost Christofer Lundgren.

Annica Vallgren, prästvigd söndag den 21 januari, till tjänst i Strängnäs stift.

 

Biskop Johan Dalman talade denna söndag om hur det omöjliga blir möjligt. Om hur utmaningarna ofta är större än vad vi förmår klara på egen hand, men den som går i tro övervinner hindren.
-  Låt oss glädjas över vad vi har och gå ut i Jesu namn med hans löfte i våra hjärtan: Det du tror ska ske –  för han som besegrat själva döden är med dig alla dagar intill tidens slut, sa biskop Johan Dalman.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan. Annica Vallgren kommer att göra året som pastorsadjunkt i Turinge-Taxinge församling.

 

För mer information:
Henrik Rudsäter
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 17