Möjlighet att söka stipendium för studerande ungdom

Stiftelsen för studiestipendier i Strängnäs stift. Ansök via blankett senast 16 oktober 2020.

Stiftelsen för studerande bildades 1984 av flera äldre donationsfonder med något varierande önskemål om utdelning. Många av fonderna är skänkta av präster som vill möjliggöra för prästbarn att studera. Därför ska hälften av avkastningen utdelas åt prästbarn.

För alla studerande gäller:

  • Man kan ansöka till och med det år man fyller 30 år.
  • Man ska gå en eftergymnasial utbildning (inte Komvux)
  • Man måste gått en gymnasieutbildning inom Strängnäs stift dvs. hela Södermanland län, delar av Närke och Stockholms län.

För studerande som inte är prästbarn gäller också:

  • Du kan inte få något stipendium om du har ett kapital som överstiger 70 950 kr eller har inkomst av kapital som överstiger 3 000 kr.

Särskild ansökningsblankett ska användas, finns att hämta här 

Bilagor att skicka med:

Studerande som inte är prästbarn:

  • Avgångsbetyg från genomförd gymnasieutbildning.
  • Slutskattsedel för 2020 (inkomstår 2019) eller intyg från skatteverket där det framgår att det är den inlämnade.
  • Studieintyg för nuvarande utbildning, hösten 2020

Studerande som är prästbarn ska skicka med:

  • Studieintyg för nuvarande utbildning, hösten 2020
  • Avgångsbetyg från genomförd gymnasieutbildning.

Endast fullständiga ifyllda ansökningar med efterfrågade bilagor kommer att tas med i urskiljningen.

De som erhållit stipendium kommer att få det utbetalt under december månad.

Har du några frågor om stiftelsen eller ansökningshandlingarna hör av dig till Anna-Maija Junnila, tel 0152-234 83 eller e-post strangnas.stiftelser@svenskakyrkan.se

Sista ansökningsdag är 16 oktober 2020
Ansökningsblankett hittar du här

Till dem som erhåller stipendium kommer detta att delas ut under december månad. Vi har tyvärr ingen möjlighet att meddela dem som inte får stipendium.