Kyrkovalet 2021 färdigräknat

Nyhet Publicerad

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet. Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. Resultatet i Strängnäs innebär förändringar på flera nivåer.

Val till stiftsfullmäktige

Drygt 52 000 röstade i valet till stiftsfullmäktige i Strängnäs, vilket innebär 17,36% av de röstberättigade. Det är något lägre än valet 2017, men fortfarande högt jämfört med tidigare val, och högre än det preliminära resultatet visade. Högst valdeltagande i Strängnäs stift hade Rönö församling med 27,0 %.

Årets kyrkoval bjuder på några förändringar. Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (s) gick tillbaka ett mandat men behåller sin plats som största nomineringsgrupp med sina 20 mandat. Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) fick ytterligare fyra mandat och är med sina 15 mandat näst största gruppen följt av Centerpartiet (c) som backar från nio till sju mandat. Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK) förlorar sitt mandat och åker därmed ur stiftsfullmäktige. Nomineringsgruppen Himmel och Jord (HoJ) kandiderade i årets val men lyckades inte ta någon plats i stiftsfullmäktige. 32 av ledamöter är män och 29 är kvinnor.

Slutgiltigt valresultat för stiftsfullmäktige i Strängnäs stift

Valresultat stiftsfullmäktige 2022-2025

Val till kyrkomötet

Inför kyrkomötet 2022 sker några förändringar. Partipolitiskt obundna (POSK) och Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) ökar med varsitt mandat, därmed kommer VISK in i kyrkomötet med ett mandat. Borgerligt alternativ (BorgA) minskar från två till ett mandat. Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kd) samt Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG) faller ur kyrkomötet. Övriga sitter kvar på oförändrat mandat.