Foto: Magnus Aronson

Ideellt forums Idédag 2021

Anmälan är nu öppen till Ideellt forums Idédag den 9 oktober 2021 med tema Tillit! Det kommer att bli en heldag i Södertälje och precis som förra året går det bra att delta antingen fysiskt på plats, eller digitalt enskilt eller i grupp.

Att vi kan lita på Gud, det vet vi innerst inne, även om det inte alltid känns självklart och enkelt. Om tillit kan sägas vara essensen av kristen tro, vi lägger våra liv i Guds händer, hur är det då med vår tillit till varandra? Till organisation och ledning? Till medarbetare? Till oss själva?

Tänk om tilliten till Gud kan genomsyra alla våra relationer och ta fram det bästa ur dem i en välfungerande symbios!? Under Ideellt forums Idédag den 9 oktober 2021 ska vi utforska begreppet ”tillit” i relation till idealitet ur praktiska och teoretiska perspektiv. Vi får bland annat möta en biskop, en församlingspedagog, en utvecklingsstrateg och vi får utmana oss själva under dagen genom inslag av dilemmateater.

Idédagen riktar sig till ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Det går att delta antingen digitalt (enskilt eller i grupp) eller fysiskt på plats i Södertälje (om aktuella covid-restriktioner tillåter).

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.”

Ordspråksboken 3:5-6

Anmälan

Anmälan till fysiskt deltagande på plats i Södertälje

Anmälan till digitalt deltagande (i grupp eller enskilt)  
Deltagande på distans sker via Zoom. Ni som anmäler en grupp behöver se till att det finns högtalare i rummet så att alla hör, någon typ av konferensmikrofon så att alla kan höras och en kamera så att alla kan synas i bild.

Arr: Ideellt forum i Svenska kyrkan, Sensus, Södertälje församling och Strängnäs stift.

Med anledning av coronaviruset

Idédagen 2021 möjliggör deltagande digitalt för att minska resandet för deltagare från hela landet. Vi hoppas att kunna genomföra dagen med alla deltagare som vill på plats i Södertälje, men vi följer FHMs riktlinjer och om det blir nödvändigt kommer hela konferensen att bli digital, dvs. inga deltagare på plats i Södertälje. Detta beslut kommer att meddelas alla anmälda i tid så att eventuellt boende kan avbokas.

Ideellt forum

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar vi ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

I 15 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar.

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka.