Meny

Ideellt forums Idédag 2020

Delaktig?! – Hjälpa till eller ha delat ansvar

Vad tänker du på när du hör ordet delaktig? Är det att vara en del av något som är större? Att få forma sin egen del på sitt eget sätt med egna kompetenser och idéer? Att göra det någon annan förberett åt mig att utföra?

Man kan tänka kring begreppet delaktig på så många olika sätt. Ett sätt att tänka är att alla är delar av samma kropp som var och en behövs för att allt ska kunna fungera så bra som möjligt. Ett annat sätt att tänka är att några planerar och att flera genomför det som ska göras. Ett ytterligare sätt är att se på delaktighet som något viktigt och berikande både för den individ som får känna det och för sammanhanget, som genom mångas bidrag, bättre kan uppnå sitt syfte. Oavsett synsätt är alla delar av den kyrka som byggs i församlingens liv.

I år kommer Ideellt forum för första gången webbsända allt gemensamt program samt några av seminarierna. Det innebär att du som inte är med på plats kan delta hemifrån, ensam eller i grupp, var som helst i landet.

Praktisk information
Vi ses på två ”platser”. IRL ses vi i Eskilstuna, Fors kyrka, annars ses vi på webben.
Dagen börjar kl. 9.00 och slutar med mässa kl. 18.00. I Eskilstuna samlas vi i Fors kyrka och rör oss under dagen mellan kyrkan och församlingshemmet.
Mötesbyrån öppnar redan på eftermiddagen fredagen den 2 oktober i Fors församlingshem. Under fredagskvällen kommer fika finnas för dig som kommer redan då.
Boka in den 3 oktober för en inspirerande och fördjupande dag om att ges möjlighet att vara delaktig.

Anmäl dig via någon av knapparna nedan.
Väl mött IRL eller via nätet!

Arrangörer: Ideellt forum, Sensus, Eskilstuna pastorat och Strängnäs stift.

Anmälan till Idédagen 2020 på plats

Här anmäler du dig som fysisk deltagare på plats i Eskilstuna

Gå till anmälan!

Anmälan till Idédagen 2020 online

Här anmäler du dig som deltagare online på distans.

Gå till anmälan!

Ideellt forum

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar vi ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

I 15 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar.

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka.