Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan firar visitationsmässa i Vårfruberga-Härads församling

Nyhet Publicerad

På söndag, den 24 april, leder biskop Johan visitationsmässan i Fogdö kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Vårfruberga-Härads församling som ägde rum tidigare i år.

Medverkar gör även kyrkoherde Linus Jaehnke och komminister Mats Wendt. Organisten Stefan Säfsten spelar och kören Ålvåjs och kvartetten Vårfru Maria sjunger.

I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Tid: Söndag den 24 april kl. 11:00.
Plats: Fogdö kyrka

Efter högmässan serveras kyrkkaffe.

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.