Biskop Johan Dalman visiterar Stenkvista-Ärla församling

Nyhet Publicerad

På tisdag och onsdag, den 1-2 februari, genomför biskop Johan Dalman en visitation i Stenkvista-Ärla församling. Biskopen kommer bland annat att leda tisdagens kvällsmässa i Ärla församlingshem.

Biskopen kommer till Stenkvista-Ärla församling för att lyssna och samtala med medarbetare om glädjeämnen och utmaningar. Biskopen möter även församlingens ungdomar och kyrkorådet.

På programmet står bland annat besök på Rinkesta slott. Biskopen kommer även att möta representanter från samhället, så som skola, äldreboende och näringliv. Efter tisdagsskvällens mässa är det middag tillsammans med församlingens ungdomar och  medarbetare, vilket följs av en ungdomskväll i församlingshemmet. 

Biskopsvisitationen avslutas med en Visitationshögmässa den 6 mars kl. 11:00 i Stenkvista kyrka.

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

Fakta: Biskopens uppdrag
Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.