Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan Dalman firar visitationsmässa i Katrineholmsbygdens församling

Nyhet Publicerad

På söndag, den 16 oktober, leder biskop Johan visitationsmässan i Östra Vingåkers kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Katrineholmsbygdens församling som ägde rum i september.

Kyrkoherde Ann-Sofie Kamkar predikar och församlingens barnkör sjunger.

I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Efter mässan blir det korvgrillning på kyrkbacken.

Tid: Söndag den 16 oktober, kl. 17:00.
Plats: Östra Vingåkers kyrka

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.