Årets Strängnässtiftare 2022 presenteras på stiftsfullmäktige

Nyhet Publicerad

På onsdag den 25 maj sammanträder Strängnäs stiftsfullmäktige. På programmet står bland annat utdelning av utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2022.

Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare delas ut varje år av stiftsstyrelsen. Den tilldelas enskilda eller grupper som genom sina insatser haft särskild betydelse för kyrkans förnyelse, liv och arbete i Strängnäs stift. Årets mottagare av utmärkelsen presenteras av biskop Johan kl. 10:15.

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2021 för stiftsstyrelsen och Prästlönetillgångar i Strängnäs stift.

Förutom förhandlingar innehåller programmet också information om stiftets kris- och beredskapsarbete.

Tid: Onsdag den 25 maj, kl. 10.00-15:00.

Plats: Stiftsgården Stjärnholm.

För mer information:
Jimmy Åkerfeldt,
Stiftsdirektor
Tel: 0152-234 47
jimmy.akerfeldt@svenskakyrkan.se

För sammanträdeshandlingar och årsredovisningar:
Ulrika Eklund,
Handläggare
Tel: 0152-234 26
ulrika.eklund@svenskakyrkan.se